DE SITUATIE (OPGAVE):

Binnen IBM zijn er Technici, Sales en Staf-medewerkers.
Iedere Staf-medewerker is ook Technicus.
De helft van alle Sales is ook Technicus.
De helft van alle Technici is ook Staf-medewerker.
Er zijn 48 Sales en 33 Staf- medewerkers.
Geen enkele Sales is ook Staf-medewerker.

DE VRAAG:

Hoeveel Technici zijn noch Sales, noch Staf-medewerker ?

DE OPLOSSING: 

Er zijn 9 Technici, voor uitleg zie hieronder.

Er waren totaal 19 inzendingen, allen juist. Een geweldig resultaat.  De prijswinnaars worden op de ALV bekend gemaakt. 

Met dank aan Joep Hompus voor de puzzel en oplossing.

 

Dit is de QCC nieuwsbrief van december 2020 zoals deze naar alle leden is/wordt verzonden.

Door het grote aantal nieuwe leden dit jaar zijn we door onze voorraad geschenken voor onze nieuwe leden heen, maar we hebben een aardig nieuw geschenk ingekocht. 
Het is de klassieke Galileo glasthermometer geworden.
Deze thermometer is 34 cm groot, en daarmee een thermometer die in elk interieur past.  
De thermometer heeft 5 bolletjes. De thermometer meet van 18 tot 28 Cº.
Bij elke 2 Cº verplaatst er een bolletje. De temperatuur kunt u aflezen aan het onderste hangende bolletje.
Bij het stijgen van de temperatuur, dalen de bollen en als de temperatuur daalt, dan stijgen de bolletjes weer op.
QCC geschenk nieuwe leden

 

 

 

 

 

 

Met groot genoegen doen wij u de uitkomst van de elektronische stemming toekomen. Alle voorstellen van het bestuur zijn op basis van de uitslag aangenomen. 

De uitslag is op de bestuursvergadering van woensdag 11 november 2020 vastgesteld na de door Joep Hompus uitgevoerde controle van de voorlopige uitslag.

Conclusie van Joep was "Volgens mijn telling zijn er uiteindelijk 485 stemmen uitgebracht en derhalve zijn de onderstaande uitslagen wat mij betreft representatief, correct en derhalve zeer zeker te accepteren (door zowel bestuur en leden).

De 485 uitgebrachte stemmen zijn 25% van ons ledenbestand. Hiervan waren 456 stemmen elektronisch op de website, 28 per post en 1 per e-mail.  In totaal waren 58 stemmen dubbel uitgebracht of ongeldig en niet in het totaal meegenomen. 

In komende nieuwsbrief zullen we nader ingaan op het stemproces en de resultaten. 

 

Stem uitslag QCC ALV 2020

Totaal Aantal

Akkoord

Niet Akkoord

Onthouding

 Vraag

 

Aantal

Perc

Aantal

Perc

Aantal

Perc

Elektronische stemming in toekomst

485

474

98%

4

1%

7

1%

Notulen ALV 2019

485

452

93%

1

0%

32

7%

Jaarverslag 2019

485

459

95%

2

0%

24

5%

Financiën 2019 en Decharge Bestuur

485

448

92%

1

0%

36

7%

Kascommissie samenstelling 2020

485

456

94%

1

0%

28

6%

Begroting 2020 2021

485

451

93%

4

1%

30

6%

Herverkiezing Wim Meere

485

474

98%

0

0%

11

2%

Herverkiezing Harry Reusken

485

472

97%

0

0%

13

3%

Herverkiezing Rob Roos

485

477

98%

0

0%

8

2%

 

 

Gelezen

Niet gelezen

Niet gevonden

Kascommissie verslag

485

355

73%

126

26%

4

1%

 

Er zijn ook commentaren gegeven,  voornamelijk heel positieve zoals 

  • Dank voor al het uitgevoerde werk.
  • Bedankt voor jullie inzet voor 2020 en succes met de komende zittingsperiode
  • Allen succes gewenst met de zeer gewaardeerde inzet.

De personen die inhoudelijk commentaar hadden, krijgen hierover individueel per e-mail bericht. 

 

Vraag

Aantal

Algemeen commentaar

59

Commentaar financiën 2019

48

Commentaar financiën 2020  2021

52

Commentaar herverkiezing.

61

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het QCC-bestuur

Boek “100 jaar IBM in Nederland”, door Jan Carel van Dijk.

Juist nu IBM aan de vooravond staat van de enorme afsplitsing van Global Technology Services, is er de 100-jarige aanwezigheid in ons land. Als formele dochteronderneming werd in 1940 de voorloper van IBM Nederland B.V. opgericht, maar al in 1920 kwam er hier een volwaardig IBM-agentschap.

Reden voor Jan Carel van Dijk om een boek te maken : “100 jaar IBM in Nederland”

Aan de hand van ruim 60 prachtige foto’s wordt het verhaal daarvan verteld. Producten, diensten, marktaanpak en vestigingen komen aan bod, maar óók zaken als arbeidsvoorwaarden en het grote transformatieprogramma Visie-90. Detailbeelden van de vervaardiging van ponskaarten en schrijfmachines tot en met informatie over dochterondernemingen en zelfs over nagenoeg onbekende producten die ontwikkeld zijn. Plus nog veel meer.
In zekere zin toont de publicatie de gehele ontwikkeling van de ICT: van radiobuis tot quantumcomputer.

Over QCC

In het boek: “Dankzij de komst van Watson Sr. groeide IBM uit tot een tamelijk bijzonder bedrijf. Vooral ook op het gebied van primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden. Zo werd er een sterk familiegevoel gecreëerd, ondermeer gevoed door ware “instituten”, als de Quarter Century Club die nog steeds bestaat voor een kwart eeuw dienstverband en de Two Generations Club wanneer ook kinderen van IBM’ers in dienst traden”.

Tweede druk bestellen

Begin december mag een tweede druk verwacht worden! Die herdruk verschilt op twee punten van de eerste druk. Het krijgt i.v.m. met de productietijd geen harde kaft, maar het wordt een paperback. Die heeft overigens wél fraai glanslaminaat op de omslag en de inhoud is hetzelfde.
Het tweede verschil is dan echter de prijs: die valt daardoor € 2,00 lager uit per stuk. Inclusief verpakking en porto € 17,95. Voor info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.