Beste leden,

Begin dit jaar hebben we een enquête gehouden om te polsen hoe groot de animo was onder de leden om dit jaar een reünie te houden. Aanleiding daarvoor was het nog altijd rondwarende corona-virus en de beperkingen die dat met zich mee brengt.

In totaal hebben we 771 reacties mogen ontvangen, best een hoge respons.

Op de vraag : “Als er in 2022 een evenement wordt georganiseerd zal ik daaraan deelnemen”

kregen we 488 reacties  “ja” (63,3%) en 283 reacties “nee” (36,7%).

Er zijn ook veel (213) commentaren geschreven, waarin vaak een nuancering gegeven werd op het gegeven antwoord ja of nee, met allerlei voorbehouden. Wat ook naar voren kwam is dat er veel zorgen leven onder onze leden, waaruit blijkt dat we er allemaal niet jonger op worden. De afgelopen periode heeft een wissel getrokken op velen van ons. Net als iedereen hopen we dat covid onder controle blijft en dat we in de loop van dit jaar weer terug kunnen naar “normaal” en dat de huidige oorlogssituatie snel tot een einde komt. 

Alles afwegende heeft het bestuur, mede gelet op de lastige situatie m.b.t. het maken van afspraken met locaties, die geschikt zijn om een grote groep te ontvangen, besloten de reünie te verzetten naar september 2023.

Teveel risico’s lagen er nog m.b.t. de verdere ontwikkelingen met corona en de “inhaalslag” , die evenementenlocaties en horeca maken inzake afspraken en vooruitbetalingen.

De reünie in 2023 zal een knaller worden. De evenementencommissie is al aan de slag gegaan om er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen een aantrekkelijk programma voor te schotelen. Doelstelling is om de teleurstelling van het niet doorgaan van de reünie in 2022 te doen vergeten.