Beste leden,

Hier komt uiterlijk 5 mei de uitnodiging voor de reunie 2023

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen welke per 1 juli 2021 in gaat vereist aanpassingen aan ons Huishoudelijk Reglement.

Belangrijkste doel van de wet is om meer transparantie van en toezicht op het handelen van besturen van verenigingen en stichtingen af te dwingen door een bredere wettelijke basis voor (hoofdelijke) aansprakelijkheid.

Dit concept is met de directie van IBM Nederland B.V. besproken en hun suggesties zijn hierin verwerkt.

Op de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen de wijzigingen door de leden goedgekeurd worden.