QCC Nederland is een vereniging met als volledige naam Quarter Century Club IBM Nederland.

Zij heeft haar zetel te Amsterdam en is opgericht op 1 augustus 1953 op verzoek van IBM Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536531.

Het doel van de vereniging is het organiseren van evenementen voor haar leden.

Alle medewerkers die 25 jaar in dienst zijn, of zijn geweest, bij IBM Nederland en eventuele rechtsvoorgangers, komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de Quarter Century Club (QCC).

De QCC doet veel voor het onderhoud en van het sociaal contact tussen de leden. Van de  leden wordt een bescheiden jaarcontributie gevraagd.

Regelmatig worden er evenementen voor de leden en eventueel hun partners georganiseerd. Hiervoor kan een aanvullende bijdrage noodzakelijk zijn.

Eens per jaar organiseert het bestuur van deze club een jaarvergadering waar verantwoording naar de leden wordt afgelegd.

Er zijn statuten en er is een Huishoudelijk Reglement.

Voor een bestuursfunctie komen alleen leden van de QCC in aanmerking.