Het personeel van IBM Nederland B.V. die daar een 25 jarig dienstverband heeft voltooid, komt in aanmerking voor het lidmaatschap van de QCC. In geval van overgenomen
personeel tellen de dienstjaren mee van de vorige werkgever.

De termijn van het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanvang van het lidmaatschap telt de eerste van de maand waarin men een 25 jarig IBM dienstverband heeft.  Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap kan na overlijden van het QCC lid overgenomen worden door de achtergebleven partner. De betrokkene zal hiervoor zelf initiatieven moeten nemen richting het bestuur.