Onderstaand vind u de brief met betrekking tot de Algemene Leden Vergadering 2020 zoals deze naar de leden van de QCC is gestuurd.  

Er is een kleine layout correctie in deze web versie doorgevoerd.  Agendapunt g. Begroting 2021 en h. Bestuursleden herverkiezing  zijn 2 aparte agenda punten.  De h. was verdwenen.

Leden van de QCC vinden onder dit menu, na inloggen, aanvullende informatie voor de Algemene Leden Vergadering, waaronder de verplichte publicaties voor de leden.