QCC banner

 

Privacyreglement QCC IBM Nederland

Versie 24 april 2019

Wijzigingen tov. vorige versie van 24 mei 2018

 • Ivm. gebruik van Mailchimp voor versturen van emails naar de leden is statement over gebruik van cookies op de website aangepast.
 • Het maken van foto's en ander beeldmateriaal tijdens evenementen, welke alleen voor leden en haar partners toegankelijk zijn, en mogelijke publicatie daarvan op het besloten deel van de QCC-website. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

QCC IBM Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De hieronder in rood aangegeven gegevens zijn in de ledenlijst zichtbaar voor andere leden en de hieronder in blauw aangegeven gegevens zijn zichtbaar voor andere leden indien het lid in zijn/haar Lidmaatschaps info dit met  "Contact info zichtbaar voor andere leden" = "Ja" heeft aangegeven.   Leden zijn NIET gemachtigd om deze informatie met anderen te delen.

 • Initialen, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum / Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Werk / Mobiel / Thuis telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • Oorspronkelijke IBM-employeenummer
 • Datum in dienst bij IBM
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Datum beëindiging lidmaatschap
 • Ingeval van royement, de reden en datum van royement
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Foto's en ander beeldmateriaal

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die geen lid zijn van onze vereniging.

  

Waarom we gegevens nodig hebben

QCC IBM Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw contributie en eigen bijdragen voor evenementen

- Verzenden van onze nieuwsbrieven

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze verenigingsactiviteiten

- U de mogelijkheid te bieden een account voor toegang tot leden informatie te onderhouden

- Om verenigingsactiviteiten aan te bieden

- Om een foto- en beeld archief van onze evenementen te onderhouden.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

QCC IBM Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn van uw lidmaatschapsinformatie is 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Voor statistiek omtrent de historie van onze vereniging bewaren wij wel geanonimiseerde informatie over uw lidmaatschap door het verwijderen van naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres en banknummer informatie.

Ingeval van royement bewaren wij uw Initialen, voor- en achternaam, oorspronkelijke IBM-employeenummer en de reden en datum van royement. In artikel 7 van het huishoudelijk reglement is aangegeven hoe tot royement gekomen kan worden. 

 

Delen met anderen

QCC IBM Nederland verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Er wordt geen informatie gedeeld voor welk ander doel dan ook. 

Het is onze leden NIET toegestaan om informatie van het besloten deel van deze website te delen met derden.

 

In kaart brengen websitebezoek

QCC IBM Nederland gebruikt geen marketing of sociale media cookies. Het gebruik van cookies is beperkt tot technische en functionele cookies om de goede werking van de website mogelijk te maken. 

Voor monitoren van verzonden emails, door middel van Mailchimp, zijn er email tracking cookies in gebruik. Hiermee wordt het succes van de email campagnes in kaart gebracht.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Ingeval u uw gegevens wilt verwijderen, dan dient u ook uw lidmaatschap te beëindigen.
Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Maak in deze kopie de volgende items zwart : het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. QCC IBM Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kunt ons ook bereiken via:

 

Website: https://www.qccnederland.nl

Telefoonnummer: +31651400220

Bedrijfsadres: QCC IBM Nederland

Johan Huizingalaan 765

1066 VH Amsterdam

 

 

Beveiliging

QCC IBM Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Waar nodig zijn Verwerkersovereenkomsten gesloten, dan wel is er op toegezien dat leveranciers de juiste Algemene Voorwaarden hanteren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.