Over QCC Nederland

Quarter Century Club IBM Nederland is een vereniging ten behoeve van leden die meer dan 25 jaar bij IBM Nederland B.V. (of haar rechtsvoorgangers) hebben gewerkt.

 

Wat is QCC Nederland?

QCC Nederland is een vereniging met als volledige naam Quarter Century Club IBM Nederland.

Zij heeft haar zetel te Amsterdam en is opgericht op 1 augustus 1953 op verzoek van IBM Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40536531.
Op de pagina met informatie over het Bestuur is ook het uittreksel van de KvK te vinden.

Het doel van de vereniging is het organiseren van evenementen voor haar leden.

Alle medewerkers die 25 jaar in dienst zijn, of zijn geweest, bij IBM Nederland en eventuele rechtsvoorgangers, komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de Quarter Century Club (QCC).

De QCC doet veel voor het onderhoud en van het sociaal contact tussen de leden. Van de  leden wordt een bescheiden jaarcontributie gevraagd.

Regelmatig worden er evenementen voor de leden en eventueel hun partners georganiseerd. Hiervoor kan een aanvullende financiële bijdrage noodzakelijk zijn.

Eens per jaar organiseert het bestuur van deze vereniging een jaarvergadering waar verantwoording naar de leden wordt afgelegd.

Er zijn statuten en er is een Huishoudelijk Reglement.

Voor een bestuursfunctie komen alleen leden van de QCC in aanmerking.

Leden van “Commissies” worden door het QCC-bestuur benoemd en behoeven geen lid van de QCC vereniging te zijn. 

 

 

Wat biedt de QCC
Huldiging, jubilea, evenementen voor en communicatie met en tussen leden.

IBM Huldiging
De QCC ondersteunt de IBM huldiging als het 25 jarig dienstverband wordt bereikt.
De huldiging draagt een besloten karakter en vindt plaats op een IBM locatie. 

Indien de medewerker kiest voor het lidmaatschap van de QCC vereniging dan ontvangt deze een welkomstgeschenk van de QCC bij de huldiging. Daarnaast verzoeken we via een formulier een machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Het QCC geschenk is momenteel een Galileo glasthermometer met QCC embleem.

De installatie in de Quarter Century Club gebeurt tijdens de huldiging door de manager van de medewerker of door een (oud)collega die lid is van de QCC. Op speciaal verzoek van de medewerker kan het bestuur de daarbij behorende representatieve functies vervullen.

Jubilea
Het QCC bestuur is ook betrokken bij de vieringen van andere jubilea van QCC leden en indien het QCC bestuur op de hoogte is/wordt gebracht bij pensionering kan hier door de QCC ook aandacht aan besteed worden.

Evenementen

In oktober 2016 was er een reünie voor ruim 1100 deelnemers op het SS Rotterdam in een gezellige ambiance met dranken, hapjes en een
In oktober 2019 heeft de reünie voor ruim 1000 deelnemers plaatsgevonden in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen over deze reünie die in het teken stond van verhalen maken en contacten hernieuwen.

Door corona is de geplande reünie in 2022 uitgesteld naar 2023. 


Communicatie
Er wordt tenminste 2 maal per jaar een nieuwsbrief, QCC Contact, met informatie over de vereniging en haar leden uitgebracht.

Recente exemplaren zijn in de leden sectie bij de leden documenten te vinden.

De frequentie en vorm van het QCC-Contact in de toekomst is afhankelijk van de invulling van de vrijgekomen “Redacteur” functie.

Verder wordt door middel van deze website actuele informatie gepubliceerd naar de leden.