Aankondiging van de 
QCC ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2022

Het bestuur van de Quarter Century Club IBM Nederland heeft het genoegen u uit te nodigen voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2022 op donderdag 14 april a.s. .

Ook dit jaar wordt de ALV gezamenlijk met de Grey Blue Circle verzorgd en vindt plaats tijdens de voorjaarsbijeenkomst in de vernieuwde Buitenplaats Kameryck - Oortjespad 3, 3471 HD Kamerik.  Zie hiervoor de separaat verstuurde uitnodigingen.

Wij zijn bijzonder verheugd dat we eindelijk weer een bijeenkomst kunnen organiseren zonder allerlei beperkingen. Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat wij elkaar persoonlijk hebben kunnen begroeten en spreken.

Vacatures voor functies in het bestuur

Hierbij willen we u attent maken dat we dringend kandidaten zoeken voor benoemingen in het bestuur.
Zonder nieuw bloed in het bestuur kan de vereniging op termijn haar taken niet meer vervullen.

Door persoonlijke omstandigheden zijn er 3 vacatures en is er op dit moment maar 1 kandidaat bestuurslid. Op onze website (menu item Vacatures) vindt u meer informatie over de vereisten, u kunt natuurlijk ook bellen of e-mailen met de zittende bestuursleden.

Agenda van de QCC ALV 2022

 1. Opening
 2. Inkomende en uitgaande stukken
 3. Goedkeuring notulen Elektronische Algemene Ledenvergadering 2021 *)
 4. Jaarverslag 2021 Quarter Century Club IBM Nederland *)
 5. Financieel jaarverslag 2021 *)
 6. Verslag van de kascommissie en decharge QCC bestuur.
 7. Contributie bedragen en betaling.
 8. Begroting 2022 en 2023 *)
 9. Bestuursleden verkiezing  **)

*) Deze vergaderstukken zijn 2 weken voor de ALV voor QCC leden beschikbaar op de QCC website en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de QCC secretaris.

**) Indien u interesse in een van de QCC bestuursfuncties heeft, dan kunt u dat kenbaar maken aan de QCC secretaris.

Conform Artikel 10 van onze statuten zijn wij verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV) van al onze leden te laten plaatsvinden.                                                          

Conform Artikel 11 dienen wij binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar ons jaarverslag en rekening met verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur ter beschikking te stellen aan onze leden. Om hieraan te voldoen heeft het bestuur alle benodigde documenten op de QCC-website geplaatst, deze stukken zijn in te zien na inloggen onder menu optie ALV.

De benodigde documenten omvatten:

 1. Verslag van de elektronische ALV 2021
 2. Concept jaarverslag 2021
 3. Financiële informatie boekjaar 2021 (balans, lasten en baten)
 4. Verslag kascommissie boekjaar 2021
 5. Financiële begroting voor 2022 - 2023
 6. Kandidaten voor bestuur

Uw eventuele bezwaren tegen de inhoud van de genoemde documenten kunt u vooraf aan de ALV  kenbaar maken aan onze secretaris (e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zodat wij alle leden tijdig kunnen informeren omtrent bezwaren en de positie van het QCC-bestuur dien aangaande.

Indien een lid dit kenbaar maakt aan onze secretaris, dan zullen we de informatie op papier toezenden. Als u verleden jaar reeds heeft aangegeven geen e-mail of internet te gebruiken, zult u de informatie op uw postadres ontvangen.

 

We verzoeken u om zich kandidaat te stellen voor een functie in ons bestuur. Een profielschets is te vinden onder menu item Vacatures op onze QCC-website. Kandidaten kunnen hun applicatie per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .