Aankondiging van de Alternatieve
QCC ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2021

Gezien het succes van verleden jaar en de voortdurende Corona crisis zullen we ook dit jaar kiezen voor een elektronische variant.

Conform Artikel 10 van onze statuten zijn wij verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV) van al onze leden te laten plaatsvinden.                                                          

Conform Artikel 11 dienen wij binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar ons jaarverslag en rekening met verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur ter beschikking te stellen aan onze leden. Om hieraan te voldoen heeft het bestuur alle benodigde documenten op de QCC-website geplaatst, deze stukken zijn in te zien na inloggen onder menu optie ALV.

De benodigde documenten omvatten:

  1. Verslag van de elektronische ALV 2020
  2. Concept jaarverslag 2020
  3. Financiële informatie boekjaar 2020 (balans, lasten en baten)
  4. Verslag kascommissie boekjaar 2020
  5. Financiële begroting voor 2021 - 2022
  6. Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement
    v.m. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  7. Uitslag van de kerstpuzzel 2020

Uw eventuele bezwaren tegen de inhoud van de genoemde documenten kunt u tot 15 juli 2021 kenbaar maken aan onze secretaris (e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zodat wij alle leden tijdig kunnen informeren omtrent bezwaren en de positie van het QCC-bestuur dien aangaande.

Indien een lid dit kenbaar maakt aan onze secretaris, dan zullen we de informatie op papier toezenden. Als u verleden jaar reeds heeft aangegeven geen e-mail of internet te gebruiken, zult u de informatie op uw postadres ontvangen.

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen er 2 extra punten zijn:

- (her)benoeming bestuurslid i.v.m. de zittingstermijn van Hans Pluim, secretaris

We verzoeken u om zich kandidaat te stellen voor een functie in ons bestuur. Een profielschets is te vinden onder menu item Vacatures op onze QCC-website. Kandidaten kunnen hun applicatie per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

- Goedkeuring van ons nieuwe Huishoudelijk Reglement met onder meer de aanpassingen voor
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

Begin augustus 2021 zullen we per e-mail een formulier toesturen, welke na inloggen met uw gebruikersnaam, via onze website ingevuld kan worden met uw stem ten aanzien van de voorgestelde besluiten.
In de betreffende e-mail zullen we tevens melden welke bezwaren er door leden zijn ingebracht. De beveiliging van de website biedt voldoende waarborg voor bescherming van uw privacy en transparantie ten aanzien van de gemaakte keuzen door de leden.